کد pr-28872  
نام سعید  
نام خانوادگی عباسپور  
وضعیت جسمی نابینا  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی ، اجتماعی  
زبان فارسی  
اهم فعالیت ها نویسنده و فعال اجتماعی  
کشور ایران  
استان تهران  
شهر تهران  
تاریخ ثبت در بانک 27 اردیبهشت 1399