کد pr-24401  
نام محمد  
نام خانوادگی جودی  
وضعیت جسمی فقدان حرکتی  
نوع فعالیت علمی-فرهنگی  
زبان فارسی  
مهارت فعال حقوق افراد دارای معلولیت  
کشور ایران  
استان تهران  
تاریخ ثبت در بانک 14 مهر 1398  
فایل پیوست
تصویر