کد sr-23361  
عنوان اول در وصف بنیان‌گذار آموزش ناشنوایان ایران  
نویسنده اسلام یزدانی  
نوع کاغذی  
مقاله نشریه آوای خاموشان  
شماره پیاپی 1  
ماه نوروز  
شماره صفحه (از) 22  
زبان فارسی  
توضیحات در وصف بنیان‌گذار آموزش ناشنوایان ایران، شعر از اسلام یزدانی، آوای خاموشان، سال اول، شماره 1، نوروز 1397، ص22  
تاریخ ثبت در بانک 25 دی 1397  
فایل پیوست
تصویر