کد co-29485  
عنوان موسسه خیریه حضرت قاسم(تهران)  
نوع خصوصی  
دامنه فعالیت استانی  
زبان فارسی  
کشور ایران  
استان تهران  
شهر تهران  
نشانی خیابان ری - پشت بیمارستان شهید اندرزگو کوچه رضا خواجه پلاک 15  
تاریخ ثبت در بانک 1 خرداد 1399