کد co-23710  
عنوان جامعه نابینایان قوچان  
نوع -  
دامنه فعالیت شهری  
زبان فارسی  
کشور ایران  
استان خراسان رضوی  
شهر قوچان  
نشانی اداره بهزیستی  
تاریخ ثبت در بانک 11 اسفند 1397