کد br-2424  
عنوان اول دارودرمانی در روان پزشکی : آشنایی با داروهای روانپزشکی  
نویسنده امیر مسعود احمدی سرتختی  
ناشر قطره  
محل نشر تهران  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل رسولی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 88  
موضوعات داروهای روانپزشکی ، روان داروشناسی  
محل نگهداری مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 7 اردیبهشت 1395