کد br-2423  
عنوان اول برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای  
نویسنده سوسن اقا جانبگلو  
ناشر ورجاوند  
محل نشر تهران  
نوبت چاپ 1  
تعداد جلد 1  
تعداد صفحه 262  
زبان فارسی  
برگرداندن به بریل خجسته و براتی  
محل چاپ بریل مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
سال چاپ بریل 1394شمسی  
تعداد صفحه بریل 262  
موضوعات آموزش فنی - آموزش حرفه ای - ایران  
محل نگهداری مجتمع خدمات نابینایان رودکی (ریحانه)  
تاریخ ثبت در بانک 7 اردیبهشت 1395