کد br-23965  
عنوان اول تیستو سبز انگشتی  
ناشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‌  
محل نشر تهران  
زبان فارسی  
چکیده داستان نوجوانی است که با خط بریل و با مشخصات زیر منتشر شده است:
تیستو سبز انگشتی، سه جلد، با خط بریل، تهران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.  
محل نگهداری دفتر فرهنگ معلولین  
تاریخ ثبت در بانک 26 تیر 1398  
فایل پیوست
تصویر
 
تصویر