ردیف کد عنوان نویسنده ناشر زبان برگرداندن به بریل موضوع تاریخ ثبت در بانک
81 br-2711  ایران سپید [پیایند: روزنامه]سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی‌      فارسی      9 اردیبهشت 1395 
82 br-2712  دعای عرفه به خط بریل    انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران  عربی  نسرین اطیابی    9 اردیبهشت 1395 
83 br-2713  دعای روز‌های ماه مبارک رمضان به خط بریل      عربی      9 اردیبهشت 1395 
84 br-2714  دعای سحر "به خط بریل"      عربی  نسرین اطیابی    9 اردیبهشت 1395 
85 br-2715  دعای مجیر "به خط بریل"    انتشارات ندای بشری و جمع کثیری از نیکوکاران    نسرین اطیابی    9 اردیبهشت 1395 
86 br-2716  دعای توسل "به خط بریل‌"      عربی  نسرین اطیابی‌    9 اردیبهشت 1395 
87 br-2718  اسرارنامه شیخ فرید‌الدین عطار[بریل] ؛ به تصحیح       فارسی      9 اردیبهشت 1395 
88 br-2719  اسطوره حماسه ضحاک و فریدون   سیاره مهین‌فر    فارسی      9 اردیبهشت 1395 
89 br-2720  اومانیسم   تونی دیویس     فارسی      9 اردیبهشت 1395 
90 br-2721  دیوان اشعار رودکی   جعفر بن محمد رودکی‌    فارسی      9 اردیبهشت 1395 
91 br-2722  1372 هجری شمسی      فارسی      9 اردیبهشت 1395 
92 br-2725  خسیس   نوشته مولیر  علمی و فرهنگی‌  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
93 br-2726  قلعه حیوانات   جورج اورول   فرانکلین‌  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
94 br-2728  پرواز   دانیل استیل‌  نشر پیکان‌  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
95 br-2731  دراکولا   برام استوکر   نشر ثالث‌        9 اردیبهشت 1395 
96 br-2732  خورشید تابان   مایکل کرایتون‌  نشر البرز  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
97 br-2734  کشته عشق   اسماعیل فصیح‌  نشر البرز  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
98 br-2742  کتاب فرشتگان‌  سوفی برنهام   نشر پیکان‌  فارسی      9 اردیبهشت 1395 
99 br-2755  گزینه اشعار   قیصر امین‌پور  مروارید  فارسی      10 اردیبهشت 1395 
100 br-2761  پارگ گورگی‌  مارتین کروز اسمیت‌  نشر البرز  فارسی      10 اردیبهشت 1395 

صفحه 5 از 15, نمايش 20 رکورد از 283 رکورد, شروع 81, پايان 100